Rendelet az ideiglenes védelemre jogosultak ellátásával összefüggő beszerzésekről

Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő beszerzésre vonatkozó előírásokat rendelet szabályozza.

Megjelent a Magyar Közlöny 49. számában (2022. március 12-én, szombaton) "Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek ellátásával összefüggő egyes beszerzések sajátos szabályairól szóló 105/2022. (III. 12.) Korm. rendelet."

A rendelet kimondja:

  • A rendelet szerint beszerzésnek minősül a  menedékjogról szóló törvény szerinti ideiglenes védelemre jogosult személy, valamint az  ukrajnai háborús események kapcsán 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarországra érkezett, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár elhelyezésével, ellátásával, illetve a velük kapcsolatos egyéb körülmény kezelésével közvetlenül összefüggő vagy a velük kapcsolatos egyéb körülmények kezelését irányító állami szerv e rendelet szerinti hatékony feladatellátását szolgáló beszerzés.
  • A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatár elérése vagy meghaladása esetén, ha a beszerzés becsült értéke nem éri el a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt értékhatárt vagy építési beruházás esetén a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a beszerzést legalább három ajánlat bekérésével valósíthatja meg. Ez alól kivételt jelent, ha a beszerzés tárgya rendkívül sürgős vagy ha objektív indokok alapján csak meghatározott gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel köthető szerződés.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök