Rendeletben a jövő évi minimálbér és a garantált bérminimum

Megjelent a kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimumról. 

Megjelent a kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról a Magyar Közlöny 229. számában.

A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 153.  § (1)  bekezdésében, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200  000  forint, hetibér alkalmazása esetén 45  980  forint, napibér alkalmazása esetén 9200  forint, órabér alkalmazása esetén 1150 forint.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 260  000  forint, hetibér alkalmazása esetén 59  780  forint, napibér alkalmazása esetén 11  960  forint, órabér alkalmazása esetén 1495 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2022. január 1-jétől 200 000 forint,
b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.
3. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2022. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

 A Kormányrendelet teljes szövegét a Magyar Közlöny 229. számában olvashatja.

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png