Szakképzési munkaszerződés

A szakképzési munkaszerződés megkötésével a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető. A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet. A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják. A szakképzési munkaszerződés megkötésére – eltérő rendelkezések hiányában – a Munka Törvénykönyvének a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amely alapján a munkáltató alatt a duális képzőhelyet, munkavállaló alatt a tanulót, illetve a képzésben résztvevő személyt kell érteni. 
Duális képzőhelyen, szakirányú oktatásban, szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén – eltérő rendelkezések hiányában – a tanuló oktatására a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, kijelölt személy gyakorolja az oktatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

Összefoglaló a duális képzőhely szakirányú oktatással összefüggésben jelentkező feladatairól

 • kezdeményezi – nyilvántartás hiányában – a kamarai nyilvántartásba vételt,
 • biztosítja a szakirányú oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
 • minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel,
 • megköti a szakképzési munkaszerződést a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel,
 • biztosítja a Szakképzési törvényben meghatározott juttatásokat,
 • tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy javára felelősségbiztosítást köt,
 • a szakképző intézménnyel közösen alakítja ki a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, amely tartalmazza
          - a tananyagelemek oktatásának a szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását,
          - valamint a szakképző intézmény és a duális képzőhely általi közös értékelés és minősítés szempontjait,
 • kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarával, szakképző intézménnyel, szülőkkel,
 • a regisztrációs és tanulmányi rendszerben (KRÉTA) – a szakirányú oktatásával összefüggésben – rögzíti:
          - a szakmai tevékenységeket, annak helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántartásba vett székhelyétől vagy telephelyétől,
          - a szakmai tevékenységre fordított időt,
          - a tanuló értékelését és
          - a tanuló részvételét és mulasztását a szakirányú oktatás során.

Tanácsadóink elérhetősége»»»


Letölthető dokumentumok:

Szakképzési munkaszerződés minta, hatályos 2023. szeptember 1-től
Tájékoztató duális képzőhelyek részére (2024. március)
A szakképzési munkaszerződések határozatlan idejű munkaszerződéssé alakítása - KIM szakmai vélemény (2024.05.24.)
Hiányzások és igazolásuk szakképzési munkaszerződés esetén (MKIK 2024. április)
Szakképzési munkaszerződés a befejező évfolyamon 2022.05.31.
Egybefüggő gyakorlat a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt
Nyári szabadság a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt
Kamarai Minőségi Szempontrendszer


Hatályos jogszabályok
Összefoglaló a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018.évi LII.törvény (Szocho tv.) duális képzéssel kapcsolatos módosításairól (2023. július)
Összefoglaló a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7.) Kormányrendelet duális képzéssel kapcsolatos módosításairól (2023. július)
Összefoglaló a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény duális képzéssel kapcsolatos módosításairól (2023. június)
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben (Hatályos 2021.09.01-től)


Hasznos linkek
Képzési Kimeneti Követelmények és Programtantervek>>>>
Normatíva és költség kalkulátor
Duális képzéssel a munka világában 2024 kézikönyv
Útmutató képzési program készítéséhez duális képzőhelyek számára

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png