Szakképzési munkaszerződés

A szakképzési munkaszerződés megkötésével a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre.

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető. A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet. A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A szakképzési munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják. A szakképzési munkaszerződés megkötésére – eltérő rendelkezések hiányában – a Munka Törvénykönyvének a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amely alapján a munkáltató alatt a duális képzőhelyet, munkavállaló alatt a tanulót, illetve a képzésben résztvevő személyt kell érteni. 
Duális képzőhelyen, szakirányú oktatásban, szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén – eltérő rendelkezések hiányában – a tanuló oktatására a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, kijelölt személy gyakorolja az oktatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

Összefoglaló a duális képzőhely szakirányú oktatással összefüggésben jelentkező feladatairól
A duális képzőhely

 • kezdeményezi – nyilvántartás hiányában (telephely, szakma) – a kamarai nyilvántartásba vételt,
 • biztosítja a szakirányú oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
 • minőségirányítási rendszert működtet (MIR) vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel (KAMSZER),
 • megköti a szakképzési munkaszerződést (SZMSZ) a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel,
 • biztosítja az Szakképzésről szóló törvényben (2019.év LXXX. törvény) meghatározott juttatásokat,
 • tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy javára felelősségbiztosítást köt,
 • kidolgozza szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot (KP),
 • kidolgozza az értékelésre és minősítésre vonatkozó szempontokat,
 • a szakmai gyakorlat időarányos megvalósulásáról foglalkozási naplót vezet,
 • nyilvántartja a tanulói mulasztásokat,
 • értékeli és minősíti a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt,
 • kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarával, szakképző intézménnyel, szülőkkel,
 • a foglalkozási naplót és a képzési programot feltölti a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe.

Tanácsadóink elérhetősége»»»


Letölthető dokumentumok:
Tájékoztató - Duális képzőhely szakképzési munkaszerződés kötéséhez
Szakképzési munkaszerződés minta
Kamarai Minőségi Szempontrendszer


Hatályos jogszabályok
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben  »»»


Hasznos linkek
Képzési Kimeneti Követelmények és Programtantervek>>>>
Normatíva és költség kalkulátor
Duális képzéssel a munka világában 2020 kézikönyv
Útmutató képzési program készítéséhez duális képzőhelyek számára

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök