Tájékoztatás a reorganizációs eljárásról

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés részeként új eljárási forma jött létre, amelynek célja a vállalkozások megmentése, a felszámolások elkerülése.

Jelenleg a 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet szabályozza a reorganizációs eljárást. A kormányrendeletet az alábbi linken olvashatja: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk21115.pdf A reorganizáció gazdasági szempontok szerint lefolytatott eljárás, melynek célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása. Lényege, hogy a vállalkozás 90 napos moratóriumot kap a reorganizációba bevont hitelezőktől. A hitelezők sem járnak rosszul, mert az eljárás alá bevont tartozások adósi tartozáselismerésnek minősülnek. A reorganizációt a taggyűlés döntésétől függően anonim módon is le lehet folytatni, ilyenkor nem kerül feltüntetésre a cégjegyzékben. Fontos, hogy azon cég, aki határidőn belül nem tette közzé beszámolóját, nem kezdeményezhet reorganizációt. 
Olvasható az Adózóna.hu oldalán: https://adozona.hu/koronavirus_jarvany/Kihirdettek_a_vallalkozasok_reorganizacioja_XC9GCB Kizárólag a vállalkozás döntéshozó szerve határozhat a vállalkozás reorganizációjáról, a reorganizációs eljárás kezdeményezéséről. A reorganizációs eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png