Tájékoztató a víziközmű díjak változásáról

A módosított alap- és fogyasztásarányos díj a nem lakossági területen létező több mint 900-féle víz és csatornadíj helyébe lép.

steel-pipelines-cables-plant.jpg

2024. január 1-jével módosultak a víziközmű-szolgáltatási díjak. A módosított díjakat a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet tartalmazza. A módosított alap- és fogyasztásarányos díj a nem lakossági területen létező több mint 900-féle víz és csatornadíj helyébe lép, kiegyenlítve a legalacsonyabb és a legmagasabb tétel közötti akár 49-szeres különbséget.

A miniszteri rendeletek értelmében az új díjazási rendszer által keletkező bevételek egy részét a szolgáltatók célhoz kötötten, a víziközmű infrastruktúra fenntartására, fejlesztésére kötelesek fordítani, összhangban azzal, ahogyan azt a gördülő fejlesztési tervekben is előirányozzák.

Az új rendelkezésekkel kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések egyeztetésében, ezek megoldásában a Magyar Víziközmű Szövetség és a MEKH is közreműködik.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png