Tájékoztató - munkavédelmi szabályok ellenőrzésével kapcsolatban

A munkáltató egyik alapvető kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása.

A Havasi Ügyvédi Iroda tájékoztatása:

Lényeges azonban, hogy nem elegendő ezen körülményeket megteremteni, de rendszeresen ellenőrizni is kell ezen előírások megtartását.  

Figyelemmel a Munkavédelmi törvény 54. §. alábbi bekezdéseire, figyelemmel, különösen a b) pontra, kérem, hogy különös figyelmet fordítsunk ne csak a dolgozók oktatására a megfelelő higiéniai szabályok megtartása körében, hanem annak ellenőrzésére is.

Mvt. 54. §

(7) *  Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles

a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni;

b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;

Javaslatunk:

 

  1. Az EHS (environment, health and safety- azaz munka-, egészségvédelem, biztonságtechinka területért) felelős kolléga külön utasítása az ellenőrzési rendszer kiépítésére, implementálására.
  2. „FAQ”, azaz gyakori kérdések „GYIK” kihelyezése infotáblán, megosztása online felületen, emailben stb. gyakran felmerülő kérdésekről. Itt kitünő kiindulási pont a https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten és a https://koronavirus.gov.hu/gyik oldalak.
  3. Amennyiben megoldható, e-learning keretében tájékoztató a megfelelő viselkedésről óvintézkedésekről. Ideális esetben ezek „számonkérése” egy rövid visszaigazoló teszten.
  4. Rendszeres bejárás a munkaterületeken az előírt egészségügyi, higiéniás szabályok megtartásának ellenőrzésére.
  5. A dolgozók felhívása, hogy jelezzék közvetlen felettesüknek és/vagy az EHS munkakörben dolgozó kollégának, ha valakinél szabályszegést tapasztalnak ezen előrásokkal kapcsolatban.
  6. Külsős belépők és a dolgozók kézfertőtlenítésének, kézmosásának folyamatos biztosítása, ennek ellenőrzése, készletek biztosítása.

 

Otthoni munkavégzés kapcsán felhívjuk arra a figyelmet, hogy

(i)                  Munkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz biztonságos állapotáról. A munkaeszköz biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik. Javasoljuk, hogy legalább írásos tájékoztatóban a munkáltató hívja fel a munkavállaló figyelmét a munkavégzés biztonsági kockázataira.

(ii)                A munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.

(iii)               Az Mt. alkalmazásában indokolt esetnek minősül a munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése, ha az az 54. § (7) bekezdése b) pontjában fentebb leírt feladatok végrehajtása érdekében történik.

(iv)               Az előző pontban írt ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén;

(v)                A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat;

(vi)               Az otthoni munkavégzés során történő balesetek munkabalesetnek minősülhetnek, de csak akkor, ha a baleset az adott munkavégzésre kijelölt helyen (tehát azon a ténylegesen 2-4 nm munkaterületen) és a munkaviszonnyal összefüggésben történik. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fentiek nem minösűlnek egyedi ügyben adott jogi tanácsadásnak.
Bármilyen konkrét jogi kérdéssel kapcsolatban kérem, keressék az ügyvédi irodát az alábbi elérhetőségeken:

 

dr. Havasi Bence
ügyvéd/avvocato/attorney-at-law
Havasi Ügyvédi Iroda
9022 Gyõr, Kiss János u. 7/A.
0036 96 526-905
www.havasiadvocat.com

 

publikálva: 2020. március 13-án

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png