Új rendelet a jogi személyek legfőbb szervi és testületi határozathozataláról – 11.18.

A veszélyhelyzetre figyelemmel rendelet szabályozza a jogi szabályok legfőbb szervi, testületi üléseinek rendjét is. 

Bár még hatályban van a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmtv.) 51. alcíme a jogi személyekről, a Kormány 502/2020. (XI.16). sz rendelete („Rendelet”) az új, 2020. november 4-i hatállyal kihirdetett rendelet a veszélyhelyzetre figyelemmel ismételten szabályozza a jogi szabályok legfőbb szervi, testületi üléseinek rendjét.

Főszabályként rögzíti, hogy:

  • személyes részvétellel ülés nem tartható;
  • minden vállalkozás számára lehetővé teszi a határozathozatalt legfőbb szerv „fizikális” összehívása nélkül, online úton vagy
  • írásbeli határozathozatallal.

A korábbi szabályozásnak megfelelően, eltérő legfőbb szervi döntés hiányában változatlanul nem járnak le a vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói mandátumok a veszélyhelyzet alatt, hanem annak megszűnését követő 90. napig fennmaradnak és az érintettek ezen időszak alatt kötelesek feladataikat ellátni.
Kivételes esetben, a jogi személyek törvényes működésének biztosítása érdekében pedig akár az ügyvezetés is gyakorolhat eredetileg a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó jogköröket.

 A részletszabályokat a Havasi Ügyvédi Iroda tájékoztatója tartalmazza, amit ITT olvashat. 


A mellékelt összefoglaló általános jelleggel vizsgálja az itt tárgyalt kérdéseket, nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsadásnak.
A Havasi Ügyvédi Iroda tájékoztatója.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png