Úton a körforgásos gazdaság felé

Megjelent a rendelet a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében.


A 158/2021. (III. 31.) Kormányrendelet értelmében módosulnak a következő kormányrendeletek:

  • A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. esetében a termékdíjak KT kódjai módosulnak.
  • A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9a pontjában a csomagolás fogalma pontosításra kerül, illetve módosításra kerül az újrahasznosítható anyagok aránya és elvárt mértéke is.
  • A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 4a. és 4b. alcímmel kiegészül a célértéktől való eltérés és a célérték számítás szabályainak módja.
  • Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításában konkretizálásra kerül az elemek és akkumulátorok fogalmai, valamint megemlítésre kerültek a kapcsolódó EU irányelvek (az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek)
  • A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet esetében a hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemeinek meghatározásával módosul, ezentúl be kell mutatni tervezési területen működő közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységeket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás által a tervezési terület hulladékgazdálkodására gyakorolt hatását, valamint azokat az intézkedéseket, melyek az újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas hulladék lerakásának korlátozására irányulnak.
  • Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2a. alcíme a következő 2/B. §-sal egészül ki: „2/B.  § A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékainak képződése és a hulladékok kezelése nyomán bekövetkező, környezetre káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás általános hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása, továbbá a környezetet és az emberi egészség védelme érdekében a hulladékhierarchia alkalmazását szolgáló gazdasági és egyéb intézkedéseket, illetve az  azokkal egyenértékű megoldásokat a  Ht. 5. melléklete szerint kell meghatározni. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
  • Végül a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosul az elsődleges és másodlagos hulladékok meghatározásának új fogalmával, valamint az általános szabályok és a tagállami adatszolgáltatás új rendjével.


A Kék Bolygó Alapítvány kezdeményezése is figyelemreméltó, melyben például Kockázati tőkebefektetési finanszírozási alap működik az innovatív környezet– és klímavédelmi megoldásokat alkalmazó mikró-, kis- és középvállalkozások számára, valamint ötletversenyekkel és mentorprogrammal is segítik a fenntartható gazdaságra való átállást.

Az Európai Unió aktuális jogalkotási javaslatairól és egyéb kezdeményezéseit megfogalmazó Magyarország Állandó Képviseletének 2021. márciusi hírlevele ITT olvasható.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png