Választási ütemterv

Válsztási ütemterv 2024. –  „A kamara megújul”

KÜLDÖTTVÁLASZTÓ SZAVAZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE    

2023.08.01. Választási folyamat elindítása

2023.09.01. Választási aloldal létrehozása a honlapon - bővíthető menüpontok, választási ütemterv, gyakran ismételt kérdések, kérdezz-felelek lehetőség (valasztas@ e-mail cím létrehozása)  
2023.09.04. Elnökség tájékoztatása a választási folyamatról, választási ütemterv elfogadtatása   
2023.09.04. Választási bizottsági tagok delegálási folyamatának elindítása (2-2 személy / tagozat)
2023.09.15. Választási nyomtatványok összeállítása (jelölőlapok, tisztség elfogadó nyilatkozatok)
2023.09.15. Választási kisokos összeállítása 

2023.10.09. Választási Bizottságba delegált személyek kamarai elnökség által történő elfogadása 
2023.10.15. Tagozatváltási lehetőség Győri térség (a tagozati küldöttválasztást megelőző 180 nappal lehetséges)
2023.10.16. Tagozatváltási lehetőség Fertő-Rábaközi térség (a tagozati küldöttválasztást megelőző 180 nappal lehetséges)
2023.10.17. Tagozatváltási lehetőség Mosonmagyaróvári térség (a tagozati küldöttválasztást megelőző 180 nappal lehetséges)

2023.11.13. Választási Bizottság alakuló ülése, nyilatkozat a tisztség elfogadásáról
2023.11.13. Jelölő bizottsági + Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló bizottsági tagok delegálási folyamatának elindítása, tagok kiválasztása, elnökség tájékoztatása

2023.12.07. Jelölő bizottsági + Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló bizottsági tagok elfogadása az évzáró Küldöttgyűlésen

2024.01.15. Elnökségi döntés a Küldöttek számáról tagozatonként, térségenként a választási tagjegyzék, névjegyzék ismeretében, küldöttekkel azonos számú pótküldött választható (2024. első elnökségi ülésen)
2024.01.15. Tájékoztató levél a 2024. évi választásokat lebonyolító bizottságoknak

2024.02.01. Jelölő Bizottság alakuló ülése, nyilatkozat a tisztség elfogadásáról, küldötti jelölőlapok áttekintése és elfogadása
2024.02.01. Választási Bizottság ülése, döntés a választási névjegyzék és tagjegyzék nyilvánosságra hozataláról

2024.02.09. Tagjegyzék összeállítása tagozatoként és nyilvánosságra hozatala kamarai honlapon
2024.02.09. Névjegyzék összeállítása tagozatonként és nyilvánosságra hozatala kamarai honlapon

2024.02.09. Küldötti jelölőlapok + tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozatok kiküldése önkéntes tagoknak elektronikus úton, publikálása honlapon, hírlevélben, újságban (egyes és többes jelölés), Küldötti jelölőlapok benyújtása személyesen, e-mailben és E-papíron lehetséges. (Küldöttválasztó szavazás előtt 60 nappal)  
2024.02.09-től 2024.03.28-ig Küldött jelöltek regisztrációja és küldötti jelölőlapok iktatása


2024.03.27. Küldött jelöltek tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozatának beérkezése (Küldöttválasztó szavazás előtti 21. napig)   
2024.03.27. Küldött jelöltek nyilatkozata, hogy küldötté választásuk esetén vállalják a KGY-k 50%-án való részvételt (Küldöttválasztó szavazás előtti 21. napig)
2024.03.27. Küldött jelöltek nyilatkozata a honlapon történő bemutatkozásról (Küldöttválasztó szavazás előtti 21. napig)
2024.03.28. Küldötti jelölőlapok visszaérkezése (E-papír, e-mail, személyesen (Küldöttválasztó szavazás előtt 20 nappal)
2024.04.01. Jelölő bizottság ülése, beérkezett jelölések áttekintése, érvényes jelölések, küldött jelöltek közzététele a honlapon (Küldöttválasztó szavazás előtti legkésőbb 15. napon)


2024.04.01-től Küldött jelöltek bemutatkozó anyagainak feltöltése honlapra (adatvédelmi nyilatkozat összeállítása)
2024.04.01. Küldöttválasztó szavazásról szóló hirdetmény megjelentetése honlapon, újságban, hírlevélben (Küldöttválasztó szavazás előtt 15 nappal)
2024.04.01. Küldöttválasztó szavazásra szóló meghívó kiküldése önkéntes kamarai tagoknak e-mailben (Küldöttválasztó szavazás előtt 15 nappal)

2024.04.05. Küldött jelöltek meghívása Küldöttválasztó szavazásra (Küldöttválasztó szavazás előtt 10 nappal)
2024.04.10. Választási név- és tagjegyzékben szereplő adat, pl. kamarai képviseletre jogosult személy módosítása (Küldöttválasztást megelőző 5. napig)
2024.04.16. Mandátumvizsgáló- és szavazatszámláló Bizottság alakuló ülése, nyilatkozat a tisztség elfogadásáról


TÉRSÉGI - TAGOZATI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ SZAVAZÁSOK LEBONYOLÍTÁSA    

2024.04.16. Győri térségi küldöttválasztó szavazások lebonyolítása 12-19 óra között (ipar, kereskedelem, szolgáltatás, kézműipar)
2024.04.17. Fertő-Rábaközi térségi küldöttválasztó szavazások lebonyolítása 12-19 óra között (ipar, kereskedelem, szolgáltatás, kézműipar)
2024.04.18. Mosonmagyaróvári térségi küldöttválasztó szavazások lebonyolítása 12-19 óra között (ipar, kereskedelem, szolgáltatás, kézműipar)

Szavazategyenlőség esetén küldött és pótküldött között a Jelölő bizottság sorsolással dönt a küldöttről a szavazás napján.
Szavazás eredményének és a megválasztott küldöttek listájának közzététele a kamarai honlapon legkésőbb a szavazást követő 2. munkanapon.


TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE    

2024.04.12. Tisztségekre vonatkozó jelölőlapok összeállítása (elnök, alelnökök, bizottsági tagok, országos küldöttek)
2024.04.12. Tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozatok összeállítása
2024.04.22. Tisztségekre vonatkozó jelölőlapok megküldése a megválasztott küldöttek részére (KGY előtt 15 nappal)
2024.04.22. Tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozatok megküldése a megválasztott küldöttek részére (KGY előtt 15 nappal)
2024.04.22. Tisztújító Küldöttgyűlésre szóló meghívó megküldése a megválasztott küldöttek részére (KGY előtt 15 nappal)

2024.05.03. Jelölőlapok visszaérkezési határideje a Jelölő Bizottság részére (KGY előtt 5 nappal)
2024.05.03. Jelölő bizottság ülése, beérkezett jelölések és azok érvényességének áttekintése
2024.05.03  Jelölő bizottság meghívja a nem küldött tisztségviselő jelölteket a Küldöttgyűlésre
2024.05.03. Meghívó kiküldése tisztségviselő jelölteknek a Tisztújító Küldöttgyűlésre
2024.05.04. Jelölő bizottság által jóváhagyott tisztségviselő jelöltek közzététele a honlapon (KGY előtt 4. napig)
2024.05.06. Tisztségviselő jelöltek tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozatának beérkezése a Jelölő Bizottsághoz (KGY választást megelőző 2. napig) Ha a küldött nem nyilatkozik a tisztség elfogadásáról, a jelöltséget nem vállalja.
2024.05.06  Tisztségviselő jelöltek nyilatkozata a tervezett aktivitások, programok honlapon történő bemutatásáról (KGY választást megelőző 2. napig)
2024.05.08. Tisztújító Küldöttgyűlés

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png