Vállalkozó leszek


Vállalkozó leszek


Vállalkozó leszek


Vállalkozó leszek

Vállalkozó leszek

Vállalkozó leszek

Vállalkozási formák

Az első és legfontosabb kérdés a társasági forma megválasztása. Ennek során olyan keretet kell választanunk a cégünknek, amely leginkább megfelel az alapítók által vállalni szándékozott vagyoni felelősségnek, a rendelkezésre álló tőke nagyságának, a vállalkozási tevékenységnek. A Ptk. a következő társasági formákat különbözteti meg: közkereseti társaság (Kkt.), betéti társaság (Bt.), korlátolt felelősségű társaság (Kft.), zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.).

A tagok vagyoni felelőssége

Közkereseti társaság esetén a tagoknak korlátlan mögöttes felelőssége van, vagyis saját vagyonukkal felelnek a társaság vagyona által nem fedezett követelésekért. Hasonlóképpen a betéti társaság beltagja is korlátlanul felel a társaság hitelezőivel szemben a nem fedezett tartozásokért, a kültag viszont nem tartozik helytállással a társasági kötelezettségekért.

Kft. esetében főszabály szerint a tagok nem kötelesek helytállni a társaság kötelezettségeiért. Részvénytársaság esetében ugyanez mondható el: a részvényes nem felel a társaság kötelezettségeiért.

Jegyzett tőke

  • Közkereseti és betéti társaság esetén nincsen kötelező tőkeminimum, azaz e társaságokat tetszőleges jegyzett tőkével megalapíthatjuk. Emiatt hívják eze társasági formákat ún. személyegyesító társaságoknak, mivel alapvetően a tagok (beltag) személyes munkavégzésén, közreműködésén alapulnak, nem pedig a bevitt tőke működtetésén. Nyilvánvaló azonban, hogy a cég indulásához szükséges tőkét ilyen esetben is biztosítani kell, de nem feltétlen alaptőke formájában.
  • Korlátolt felelősségű társaság esetén minimum három millió forint a törzstőke.
  • Zártkörűen működő részvénytársaságok alapításához öt millió forint szükséges.

A jegyzett tőkének megfelelő vagyoni hozzájárulást pénzben vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (más néven apportként) lehet a cég rendelkezésére bocsátani. Apportként bármilyen ingó vagy ingatlan dolog, vagyoni értékű jog (például szabadalmi jogok, védjegy, know-how stb.) vagy valamilyen elismert követelés bevihető a társaságba.

Alapítás menete

Valamennyi társasági forma a tag(ok) által aláírt létesítő okirattal jön létre. A létesítő okiraton felül számos egyéb, a cégeljárásról szóló törvény által megkívánt okiratot kell aláírni, ilyen például a vezető tisztségviselő tisztséget elfogadó nyilatkozata, aláírásmintája (aláírási címpéldány), tagjegyzék stb.

Az okiratokat ügyvéd szerkeszti és ellenjegyzi, illetve nyújtja be a cégbíróságra. Valamennyi, a cégalapításhoz szükséges okirat aláírható az ügyvéd előtt, így lényegében „egykapus” rendszerben bonyolódik az eljárás. A teljes cégeljárás elektronikus úton zajlik, így például az aláírt okiratokat szkennelt formában kell a cégbíróságnak megküldeni, a cégbíróság pedig szintén elektronikus úton küldi meg a végzéseit.


Az alapítás menetéről és költségéről a „Vállalkozási formák” pdf dokumentumban olvashat.

Kérdés esetén kérjük forduljon munkatársainkhoz az tajekoztatas##kukac##gymsmkik.hu vagy a kamara##kukac##gymsmkik.hu e-mail címeken, vagy keresse munkatársunkat a +36 96 520-221 telefonszámon!

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png