Változások a békéltető testületi eljárásokban

Új szabály, hogy a vállalkozás önkéntes alávetése hiányában is hozható kötelezést tartalmazó határozat 200 ezer forintot meg nem haladó fogyasztói igények esetén. 

A fogyasztók és vállalkozások közötti fogyasztói jogvitákban eljáró békéltető testületek működése 2024-től jelentősen megváltozott, de a felek jogai és a fogyasztók igényérvényesítési lehetőségei nem csorbultak.

Az eljárásokban való részvétel a felek számára könnyebbséget hoz. Az eljárások fő szabály szerint videokonferencia formában lesznek lebonyolítva. A fogyasztó kérésére a testület továbbra is tart személyes meghallgatásokat a vármegye területén Győrött és Sopronban. A vállalkozásoknak a személyes meghallgatáson is elegendő lesz online bekapcsolódniuk. A testület elnöke – a felek egyetértésével – dönthet az eljárás írásban történő lefolytatásáról is, ez esetben a feleknek megjelenniük a testület előtt sem személyesen, sem online nem kell.

A testület által hozható határozatok körében is vannak változások. A testület működésének elsődleges célja továbbra is a felek közötti egyezség létrehozása. Új szabály, hogy a vállalkozás önkéntes alávetése hiányában is hozható kötelezést tartalmazó határozat 200.000.- Ft-ot meg nem haladó fogyasztói igények esetén. Az egyezség és kötelezés végrehajtható határozat.
A mikro-, kis- és középvállalkozások, mint panaszosok – fogyasztók a továbbiakban nem indíthatnak eljárást a békéltető testület előtt, sérelmeiket csak bíróság előtt érvényesíthetik.

 

Az új szabályokat a 2024. január 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

A békéltető testületi eljárás továbbra is a fogyasztó írásbeli kérelmére indul. Az eljárás megindításához a bekeltetesgyor.hu honlapon kérelem-nyomtatvány található.
Győr-Moson-Sopron vármegye területén lakó fogyasztók kérelmeiket az alábbi módokon nyújthatják be:

  • postán megküldve (9021 Győr, Szent István út 10/A)
  • e-mailben (bekelteto.testulet##kukac##gymsmkik.hu)
  • e-papíron ügyfélkapun keresztül, témacsoport: békéltető testületi ügyek (GYMSMKIKBT), ügytípus: békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (GYMSMKIKBT) címzett: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
  • honlapon keresztül online: https://bekeltetesgyor.hu/hu/ugyinditas/ és https://bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas

További információ a +36 96 520 217 telefonon h-cs 8-16 óra, p 8-12 óra között kérhető.
Facebook: Győri Békéltető Testület

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png