Változnak a végrehajtási eljárásban felszámítandó költségátalányok

A rendelet 2022. március 1-től lép hatályba.


A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány mértékéről és megfizetésének szabályairól olvashatnak a Magyar Közlöny 7. számában.

Az  önálló bírósági végrehajtó (a  továbbiakban: végrehajtó) hatáskörébe tartozó és általa lefolytatott eredményes végrehajtási eljárásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34/A. §-a alapján általános költségátalány illeti meg.

Az  általános költségátalány mértéke 500 000 forintot meg nem haladó végrehajtási ügyérték esetén ügyenként 5000 forint, 500 000 forint feletti végrehajtási ügyérték esetén az ügyérték 1%-a.

Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba. E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Valamint hatályát veszti a  bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelet.

A rendelet teljes szövegét a http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk22007.pdf linken olvashatja.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png