Vészhelyzettel kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye – 05.31.

A vészhelyzet szeptember végéig tarthat, az ezzel kapcsolatos jogszabályokat addig nyomon kell követni. Ez a gyűjtemény segíthet!

 

A veszélyhelyzet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napjáig lesz érvényben.
Az országgyűlési törvény szerint az őszi ülésszak első ülését elmúlt években nem tartották meg szeptember 15-e előtt, tehát a veszélyhelyzet kb. szeptember 30-ig tart majd.

Az alább olvasható vészhelyzettel kapcsolatos jogszabályok listája, amely rendeletek hatálya hosszabbodott meg, így ezek változását legalább szeptember végéig nyomon kell követni.

Érintett jogszabályok:

 1. 479/2020. (XI.3.) Korm.rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről (oltás, népszámlálás, parkolási díj – utóbbi 2021.05.25-től újra fizetendő)
 2. 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről (maszkviselés, védettségi igazolvány, rendezvények, vendéglátó üzletek, szálláshelyek, szabadidős létesítmények, iskolák, csomagküldő kereskedelem szabályai)
 3. 485/2020. (XI.10.) Korm.rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről (adókedvezmények – szoc.ho, szakk.hj., rehab.hj., kiva, kata, szálláshelyeknek adott kedvezmények -, ágazati bértámogatás szabályai, melyek 2021. május hónapra még érvényben maradnak)
 4. 486/2020. (XI.10.) Korm.rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről (az ingyenes utazáshoz szükséges igazolás mintáját is tartalmazza)
 5. 487/2020. (XI.11.) Korm.rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról (távmunkában dolgozók részére 16.740,- Ft adómentesen adható)
 6. 488/2020. (XI.11.) Korm.rendelet a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről (egészségügyi miniszter és gyógyszerészeti államigazgatási szerv méltányossági eljárása)
 7. 489/2020. (XI.11.) Korm.rendelet a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól (portfólió feltöltése, minősítési eljárás)
 8. 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról (elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel és ital 5 %-os áfája, turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedése)
 9. 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról (mit csinálhatnak a katonák a kórházakban)
 10. 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (tűzvédelmi szakvizsga 2021.08.19-ig érvényes, lejáró okmányok – személyi igazolvány, diákigazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély – érvényesek a veszélyhelyzetet követő 60 napig, tartózkodási engedély pedig a veszélyhelyzet után még 30 napig)
 11. 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről (ingyenes internet a diákoknak és tanároknak jelenleg május hónapra is)
 12. 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről (taggyűlés megtartásának szabályai, közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi, igazságügyi szakértői, közvetítői tevékenység szabályai)
 13. 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól (ki irányítja az eü. intézményeket)
 14. 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről (hallgatók kirendelési pótléka)
 15. 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről (a kereskedelmi célú parkolók ingyen használhatók este 7-től reggel 7-ig: ez a rendelet 2021.05.24-ig érvényes, tehát 2021.05.25-től újra fizetni kell)
 16. 517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról (az Operatív Törzs irányítja)
 17. 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről (adatigénylés szóban nem adható be, és ha nem teljesítik, az sem jár következménnyel)
 18. 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról (a tanév rendje módosulhat, előfordulhat, hogy az adott félév nem számít bele egyes határidőkbe)
 19. 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről (nettó bevétel 80 %-át adták és 2021.02.28-ig kellett vele elszámolni)
 20. 524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
 21. 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról
 22. 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről (eü. dolgozók jogviszonyának átalakulása közalkalmazottból egészségügyi szolgálati jogviszonnyá)
 23. 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról (álláspályázatok kiírása, kinevezések érvényessége)
 24. 532/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről (külföldi befektetők bejelentéshez kötött tevékenységei)
 25. 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről (helyi adók nem emelhetők, új helyi adók nem vezethetők be 2021-ben)
 26. 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról (elektronikus úton is lehet szakmai konzultációt tartani a témában)
 27. 547/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására irányuló kérelmek benyújthatóságának elhalasztásáról (közös tulajdon felszámolására irányuló kérelem benyújtásának szabályai)
 28. 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről (honvédek illetménypótléka)
 29. 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról (hulladék- és avarégetés szabályait önkormányzat írja elő)
 30. 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról (EMVA és EU-s támogatási kérelmek benyújtásának szabályai, határidők)
 31. 553/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején közintézmények területén alkalmazandó védelmi intézkedésekről (a szabályokat megszegő szabálysértést követ el)
 32. 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről (közgyógyellátás, gyermekek otthongondozási díja, rehabilitációs ellátás, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók akkreditációja, gyámhatósági eljárás, szociális szolgáltatások, gyermekétkeztetés)
 33. 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről (munkahelyi gyermekfelügyelet, állami támogatások: lakáscélú, otthonteremtési, adósságrendezési, nyelvvizsga, babaváró, személygépkocsi-szerzési, otthonfelújítási támogatások)
 34. 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről (rendvédelmi feladatot ellátok jogviszonya, biztonsági tanúsítvány, személy- és vagyonőrök jogköre, közmeghallgatás, önkormányzat támogatása, közfoglalkoztatás, rendőrség védett állománya)
 35. 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről (kik utazhatnak ingyen – igazolás mintájával)
 36. 585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet az egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól
 37. 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról
 38. 602/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról
 39. 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről (nem emelhető 2021.12.31-ig az önkormányzatok, intézményeik által nyújtott szolgáltatások díja)
 40. 604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról (az egészségbiztosító a finanszírozási szerződést rendes felmondással is megszüntetheti)
 41. 605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról (a költségvetési szervként működő orvosi egyetem alkalmazottjának jogviszonya)
 42. 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról (lakásbérleti díjak nem emelhetőek a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig)
 43. 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről (2021.06.30-ig marad a hitelfizetési moratórium)
 44. 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről (a helyi iparűzési adó mértéke 2021-ben 1 %)
 45. 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről (az elengedett helyi iparűzési adó átmeneti támogatás, állami támogatásnak minősül)
 46. 642/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről (kormánytisztviselők külszolgálati kihelyezés előtti felkészítésének időtartama)
 47. 643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről (nem kell költségvetési tervet kiadni 2020-ban, illetve nem kell határozatot hozni az államadósság 3 évre tervezett összegéről)
 48. 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról (jogaik, kötelezettségeik, illetményük)
 49. 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről (táppénzes papír elektronikusan is továbbítható a betegnek)
 50. 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól (támogatási kérelmek benyújtása)
 51. 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről (max. 6 lakás, max. 1000 m2 hasznols alapterülető lakóépület is építhető egyszerű bejelentés alapján)
 52. 688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól (a Kamarához beadott nyilvántartásba vételi kérelmek elbírálása)
 53. 689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről
 54. 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól (ki irányítja)
 55. 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről (ki irányítja)
 56. 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól (ki irányítja)
 57. 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról (3 hónapig támogatják a kutató-fejlesztőt foglalkoztatót max. 318.920,- Ft/hó összeggel)
 58. 694/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek működésének, valamint irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól (ki irányítja)
 59. 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról (Beruházási Alap, adatszolgáltatás késedelmes teljesítése)
 60. 732/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes egyszerűsített közjegyzői eljárási szabályokról (hitel- és jelzálogszerződések közjegyzői okiratba foglalása)
 61. 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról (az iparűzési adó csökkentése folytán kiesett bevétel miatti támogatás)
 62. 13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről (a járvány elleni védekezés központi tartaléka bármikor változhat)
 63. 14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról (a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége a felszámolók névjegyzékével kapcsolatban)
 64. 15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről (polgármester helyettesítése)
 65. 16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról (ha nem vesz részt a vizsgálaton, megszüntethető a hallgatói jogviszonya)
 66. 17/2021. (I. 22.) Korm. rendelet a vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól (elektronikus úton is beadható a kérelem, de csak 2021.05.24-ig, mert akkor ez a rendelet hatályát veszíti)
 67. 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról (jogosultságoknál nem a 2021.01.01-jén érvényes, hanem a 2021.02.01-től érvényes minimálbért kell figyelembe venni)
 68. 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről (szakképzési hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adó alapjával egyezik meg)
 69. 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről (ebben vannak felsorolva az érvényben lévő veszélyhelyzeti jogszabályok)
 70. 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról (a folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások időtartamába a veszélyhelyzet időszaka nem számít bele)
 71. 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a bérletidíj-fizetési mentességről (állami, önkormányzati és ezek társaságainak tulajdonában lévő ingatlanokért a kedvezményezett tevékenységet végzők 2021.02.-2021.06. hónapra nem fizetnek bérleti díjat)
 72. 57/2021. (II. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló telemedicináról (az egészségügyi szolgáltatás telemedicina útján is nyújtható a felsorolt feltételekkel)
 73. 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásáról (védettségi igazolvány tartalma, kiadása, fizetendő díj)
 74. 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről (elmarad a 2021-es népszámlálás)
 75. 68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról (2000 fő lakosságszám alatti településen napi fogyasztási cikket forgalmazó boltban is lehet gyógyszert árulni)
 76. 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet az egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról (mi tartozik bele az egészségügyi szolgálati jogviszony fogalmába)
 77. 78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról (bányászati jog hasznosításba adása)
 78. 81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet az egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről (Dubaji Világkiállítás, Magyarországi MotoGP)
 79. 89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről (háziorvosok oltásért kapott díjazása)
 80. 91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól (eü. szolgáltató az országos korház-főigazgató engedélyével foglalkoztathat munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönzött munkavállalót)
 81. 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról (koronavírus ellen védettnek az minősül, akinek van védettségi igazolványa)
 82. 106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól (ez eü.dolgozók átvezényelhetők)
 83. 107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről (a rezidensek is átvezényelhetők)
 84. 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről (a felsőtagozatosok iskolai felügyelete a digitális oktatás során)
 85. 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről (kézbesítési kifogás, igazolási kérelem, vagyonnyilatkozat, bírósági végrehajtás, fizetési meghagyás, polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárások, közjegyzői nemperes eljárások, közigazgatási bírósági eljárások, közszolgálati panasz)
 86. 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról (ha az építtető akarja, akkor választhatja a könnyített feltételeket)
 87. 127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól (felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy önállóan végezhet egészségügyi tevékenységet)
 88. 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet az egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról (szakmai irányítás, felügyelet)
 89. 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról (Nemzeti Kulturális Alap maradványának felhasználása)
 90. 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról (a kettőmillió-ötszázezredik oltástól érvényes rendelkezések felsorolása)
 91. 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról
 92. 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól (egészségügyben, rendvédelmi szerveknél, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál dolgozók szabadságát 3 éven belül kell kiadni
 93. 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről (a SZÉP-kártya kártyabirtokosának nem számíthatnak fel a kibocsátásáért és felhasználásáért díjat)
 94. 151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól (személyes megjelenés nélküli eljárás van érvényben, de szavazni lehet személyesen is)
 95. 152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről (egyes honvédek napi 10.000,- Ft-os illetménypótléka)
 96. 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről (az eljárásait írásban folytatja le)
 97. 161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról (a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervnek nem kell 2021. március hónapra adatot szolgáltatnia az elektronikus adatszolgáltató rendszerben és nem kell megfizetnie a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 172/A. § (3) bekezdés szerinti díjat sem)
 98. 164/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedélyre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról (meghosszabbodik az engedélyek érvényességi ideje)
 99. 165/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról (2021.01.01-től a veszélyhelyzet megszűnésének napja szerinti negyedév végéig nem kell médiaszolgáltatási díjat fizetni)
 100. 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról (milyen vizsgák hogyan szervezendők meg)
 101. 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről (vendéglátó üzletek és sajtóterméket árusítók közterülethasználata)
 102. 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről (szünetek végének dátumai)
 103. 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról (pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása)
 104. 180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról (kiemelt jelentőségű gazdálkodók csődeljárása, felszámolása, végelszámoló díjazása)
 105. 181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól (stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek felszámolása)
 106. 189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról (ki minősül stratégiai társaságnak)
 107. 196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról (a GDP számított 3 %-ánál is több lehet a középtávú költségvetési hiány)
 108. 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról (a tanév hosszabb is lehet, mint általában)
 109. 198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról (felnőttképzési engedéllyel rendelkező felnőttképző is végezhet aranykalászos gazda képzést)
 110. 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról (jégpályát, uszodát, edző- és fitnesztermek, sportlétesítményt edzés és versenyzés céljából a 18 év alatti sportoló is látogathatja, az edzőjével együtt, akár maszk nélkül is)
 111. 214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról (horgászni védettségi igazolvánnyal lehet)
 112. 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról
 113. 220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről (5 év szabadságvesztéssel büntetik a védettségi igazolvánnyal való visszaélést)
 114. 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról (magyar állampolgárnak minősülők)
 115. 229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről (a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól lehet csak kilakoltatni)
 116. 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről

 

A jogszabálygyűjtemény forrását ide kattintva tekintheti meg.

 

2021. május 31.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png